spacer
bg
   ..:: Hjem ::..  Søk  
bg
vkanttopp hkanttopp
kant
ramme
kant
 

Meny


 

Velkommen til Norsk Intensivregister (NIR)

Intensivmedisin er spesialisert behandling og overvåkning av pasienter med akutt eller truende svikt i vitale organfunksjoner. Intensivpasientene utgjør en svært sammensatt gruppe som kjennetegnes av alvorlig sykdom/skade, høy ressursbruk og en høy dødelighet sammenlignet med de fleste andre pasientgrupper.

NIR er et landsdekkende, medisinsk kvalitetsregister som mottar data fra > 40 intensivenheter. NIR representerer (med få unntak) alle store, mellomstore og de fleste mindre intensivenheter i Norge.

Registeret lagrer følgende data: Totalt antall pasienter og opphold i de ulike intensivenheter For hvert intensivopphold opplysninger om re-innleggelse, alder, kjønn, liggetid, tid med respirasjonsstøtte, alvorlighetsskåre (SAPS II), pleietyngde (NEMS/NAS), type innleggelse (planlagt kirurgisk, medisinsk, akutt kirurgisk) og status ved utskrivelse fra intensiv og sykehus (levende/død).

Formålet med NIR er tredelt:  
• Registeret skal gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske intensivenheter
• Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter
• Registeret kan også på nærmere vilkår gi grunnlag for forskning med behandling av pasienter ved intensivenheter som emne

All dataleveranse til NIR skjer fra 01.01.2011 via helsenettet og portalen www.helseregister.no.
NIR ble stiftet i 1998 og er ledet av en faglig styringsgruppe der medlemssykehusene er representert. NIR er regulert av Helseregisterloven, og er registrert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som et landsdekkende medisinsk kvalitetsregister. NIR har konsesjon fra Datatilsynet. Mye av innholdet på disse nettsidene (inkludert årsrapportene) er åpent for alle.


ramme
ramme linje ramme
ramme Norsk Intensivregister, designet og utviklet av merit.no ramme
kant_nede kant_nede kant_nede
spacer